Doors and Rooms level 2-4

Kody do: Doors and Rooms level 2-4

Poniżej zamieszczony został opis przejścia kolejnych poziomów do nowej odsłony gry Doors and Rooms level 2-4

Filmik z opisem przejścia poziomu:

 

© Kody do Gier